economie

28 apr 2014, 08:08

Nieuw bestemmingsplan voor binnenstad van Groningen: balanceren tussen economie en cultuurhistorie

Groningen werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. B&W zoeken daarbij naar een ‘gulden middenweg’ tussen bouwmogelijkheden en bescherming van cultuurhistorische gebouwen in het centrum. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan Binnenstad.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestemmingsplan moet geactualiseerd worden. Dat is ook de gelegenheid voor het college om zijn visie op de omgang met de binnenstad te geven. Zo hecht het college aan behoud van cultuurhistorische en groene waarden.

 

Maar ook bescherming van de woonkwaliteit en ruimte voor economische impulsen zijn belangrijk. Reacties op het voorontwerp maken duidelijk dat cultuurhistorische instanties verregaande bouwbeperkingen willen. Projectontwikkelaars zien echter het liefst zo ruim mogelijke bouwmogelijkheden. B&W proberen een goede balans te vinden tussen deze verschillende belangen.

 Diepenring

 


De hierbij gemaakte afwegingen zijn opgenomen en gemotiveerd in het inspraakverslag van het voorontwerp-bestemmingsplan Binnenstad. Iedereen kan hierop nu zes weken reageren en zienswijzen indienen. Daarna stellen B&W het definitieve bestemmingsplan vast. Dit stelt de gemeenteraad naar verwachting eind 2014 vast. De grenzen van het bestemmingsplan zijn aan de noord-, oost-, en zuidkant de Diepenring. Aan de westkant zijn dat de Westerhaven en de Westersingel.