economie

17 jan 2014, 17:05

NAM: ‘Besluit Kamp biedt perspectief voor Groningen’

Het voorgenomen besluit van minister Kamp over de gaswinning in Noordoost-Groningen ‘biedt perspectief aan de inwoners van de regio en aan NAM. ‘Dat meldt de Nederlandse Aardolie Maatschappij vrijdagmiddag. Volgens de NAM zorgt ‘een breed pakket aan maatregelen gericht op veiligheid en leefbaarheid ervoor dat gaswinning ook in de toekomst verantwoord is.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Bart van de Leemput, directeur NAM: “Belangrijk is dat bewoners nu systematisch betrokken worden bij het uitvoeren van de maatregelen aan overlegtafels. Het gaat immers om hun huis, hun toekomst en hun veiligheid. De minister heeft aangekondigd de gasproductie uit het Groningen-gasveld voor 3 jaar gericht te verminderen. Dat betekent niet dat aardbevingen zullen stoppen. Onderzoeken laten zien dat de komende drie jaar aardbevingen van 4.1 op de schaal van Richter kunnen optreden. In combinatie met het pakket aan maatregelen dat nu is overeengekomen, betekent dit een aanvaardbaar veiligheidsrisico.”

NAM gaat door met het bouwkundig versterken van woningen en gebouwen waar dit nodig is. Dit programma zal gefaseerd worden uitgerold, waarbij begonnen is in Loppersum. Van daaruit wordt steeds een groter gebied bestreken. Bart van de Leemput: “De versteviging van huizen in de regio wordt met kracht voortgezet. Daarnaast wordt afhandeling van schade verder verbeterd, met onafhankelijk toezicht. NAM opent een kantoor in Loppersum om de toegankelijkheid voor bewoners te vergroten. Het is goed dat er overeenstemming is over een schaderegeling voor de waardedaling van huizen. Bovendien komt er voor speciale situaties een fonds om ervoor te zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen.”

*

Om meer duidelijkheid te krijgen over de langere termijn en onzekerheden te verkleinen is een uitgebreid meetprogramma gestart en zal verder onderzoek worden verricht. NAM zal regelmatig rapporteren over de voortgang en resultaten en in ieder geval in 2016 een aangepast Winningsplan indienen, waarin de resultaten van het aanvullend onderzoek zullen zijn verwerkt.