economie

23 mrt 2017, 17:05

Move2Work van start in Groningen: fit naar het werk

Move2Work van start in Groningen: fit naar het werk

In de gemeente Groningen is Huis voor de Sport Groningen gestart met de uitvoering van het arbeidsintegratieproject Move2Work. Doel is om mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld met een Wajong-uitkering) door sport en bewegen weer arbeidsfit te maken. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen en Huis voor de Sport Groningen geloven dat Move2Work deelnemers verder helpt in hun maatschappelijke carrière. Bij dit project wordt sport en bewegen als middel ingezet om deelnemers zowel mentaal als fysiek fit te krijgen, zodat zij klaar zijn om (weer) aan het werk te gaan. Gedurende 12 weken bieden sportcoaches van Huis voor de Sport Groningen drie keer per week sportactiviteiten aan. Voorafgaand wordt er gezamenlijk geluncht en komen thema’s als gezonde leefstijl, samenwerken, toekomstplannen, vaardigheden en werk aan de orde. Hierin wordt  samengewerkt met een jobcoach van de gemeente Groningen. Het groepsproces, waarbij deelnemers met elkaar in contact komen en elkaar helpen, speelt daarbij een belangrijke rol. 

 

Arbeidsgewenning bij sportverenigingen

 

Naast de genoemde contactmomenten is wennen aan arbeid ook onderdeel van het programma. Dit gebeurt door arbeidsgewenningsactiviteiten bij sportverenigingen. Bij deze verenigingen zijn veel verschillende werkzaamheden met een vrijwillig karakter mogelijk, waardoor de druk op deelnemers niet direct te groot is. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn onder andere: helpen in de kantine, groenonderhoud, schoonmaak, of assisteren bij het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen. De kans dat deelnemers via deze contactmomenten in aanraking komen met mogelijke werkgevers, wordt op deze manier ook vergroot.