economie

04 mrt 2008, 10:10

MKB Noord en VNO-NCW Noord: Minder lokaal toezicht, a.u.b.!

De twee in Groningen gevestigde ondernemersorganisaties MKB-Noord en VNO-NCW-Noord roepen de gemeenten in Noord Nederland op de toezichtlasten voor ondernemers aan te pakken. Daarom hebben ze een stappenplan ontwikkeld waarmee de gemeente de “onredelijke” lasten van toezicht doeltreffend kan verminderen. Dit moet ertoe leiden dat de toezichtslasten met tenminste 25% omlaag worden gebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord en MKB Noord stellen vast dat ondernemers steeds vaker vergelijkbare informatie moeten aanleveren aan verschillende inspecties. Het komt regelmatig voor dat de verschillende controleurs elkaar tegenspreken of dat per gemeente volstrekt verschillende eisen worden gehanteerd. Niet zelden stellen inspecteurs, door gebrek aan parate kennis, overdreven informatieverplichtingen en eisen. Dit wekt onnodig irritatie. Er moet niet langer vanuit het perspectief van de regelgever en toezichthouder naar een bedrijf gekeken worden. Stel de ondernemer centraal.

Onder het motto ‘meer service, minder regels’ is de gemeente wel aan de slag met regeldruk, maar dreigen toezichtlasten buiten de boot te vallen. Het zijn juist de gemeentelijke toezichthouders waar ondernemers al jaren over klagen. Wat de ondernemersorganisaties vooral stoort is dat inspectiediensten vaak niet voldoen aan de eisen, de zogenoemde principes van goed toezicht, die enkele jaren terug door het ministerie van binnenlandse zaken zijn gesteld.

De publicatie ‘Lokaal toezicht, mag het wat minder?’ wordt naar alle gemeentebesturen in Noord-Nederland verstuurd.