economie

15 dec 2016, 09:09

Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groningen

Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groningen

Eind november telde Groningen 14.793 WW-uitkeringen. UWV verstrekte minder nieuwe WW-uitkeringen dan in de voorgaande twee jaren in de maand november. Dit was vooral het geval in uitzendsector en zorg & welzijn. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kansen zijn er zeker voor werkzoekenden, echter zien we bij zogenaamde kansberoepen een mismatch op de arbeidsmarkt. Via de website www.kansrijkberoep.nl kunnen werkzoekenden in Groningen en Noord-Drenthe die in de techniek willen werken dit melden, vervolgens wordt bekeken hoe de match gemaakt kan worden.

 

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam deze maand in alle provincies af vergeleken met november 2014 en november 2015. Het aanhoudend economisch herstel zorgt voor een trend waarin minder mensen een beroep hoeven te doen op een WW-uitkering. Ten opzichte van vorig jaar nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Groningen het meest af in de uitzendsector en zorg & welzijn. 

 

Daling lopende WW-uitkeringen

 

Eind november 2016 telde Groningen 14.793 WW-uitkeringen. Dat is 4,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 377 uitkeringen (-2,5%). Een jaar geleden was dat ongeveer evenveel.

 

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 409.545. Dat is 4,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 419.600. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,4% (-10.055). Een jaar eerder telde Nederland 427.403 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 4,2% (-17.858).

 

Kansrijk beroep

 

De economie herstelt en de arbeidsmarkt trekt aan. Er is met name een groeiende vraag naar personeel in de technische beroepen. Wie zich hiertoe wil laten om- of bijscholen weet niet altijd hoe dit te doen. Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van de 27 gemeenten, UWV en SW-bedrijven heeft het initiatief genomen voor een nieuwe website: www.kansrijkberoep.nl. Via deze website kunnen werkzoekenden (of baanveranderaars) uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe hun interesse voor de bestaande kansrijke beroepen kenbaar maken. Een ieder die zich meldt krijgt bericht terug over de mogelijkheden, dit verschilt per kandidaat. Vervolgens wordt bekeken welke middelen er ingezet kunnen worden om voor de betreffende kandidaat de match met een kansrijk beroep te maken.