economie

31 jan 2008, 10:10

Miljoenencontract om dichtslibbing haven Delfzijl tegen te gaan

De directie van Groningen Seaports ondertekent vanmiddag aan boord van de het baggerschip Airset een nieuw onderhoudsbaggercontract voor de buitenhaven van Delfzijl inclusief de vaargeul Paapsand Süd. Baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht gaat het werk de komende vier jaar met een optie voor nóg eens vier jaar uitvoeren. Het gaat hier om een Europese aanbesteding waar enkele miljoenen euro’s mee zijn gemoeid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de dichtslibbing van de haven. Er zal van een speciale baggermethode gebruik worden gemaakt. Het betreffende baggerschip blaast lucht en water in de bodem bij afgaand water. Het slib gaat dan automatisch de haven ‘uit’. Voordeel van deze methode is dat het hier om een milieuvriendelijkere methode gaat dan het ‘ouderwetse’ baggeren. Daarnaast hoeft er niet meer met baggerslib te worden gesleept.