economie

04 feb 2008, 08:08

Japanners krijgen superorder van miljard in Groningen: bouw Nuon centrale

Groningen Seaports ondertekent vanmiddag samen met de directie van Nuon het contract voor de bouwgrond waarop de elektriciteitscentrale in de Eemshaven zal verrijzen. Voor Groningen Seaports betekent dit moment formeel dé omslag voor de toekomst van de Eemshaven. Vanaf nu kunnen namelijk megainvesteringen oplopend tot 90 miljoen euro - nodig voor de ontwikkeling van de infrastructuur in het oostelijke gedeelte van de Eemshaven - in gang worden gezet. De Nuon-centrale wordt de tweede elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Er staat momenteel al een centrale, en de bouw van een derde centrale van het Duitse RWE is in voorbereiding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het oostelijke gedeelte van de Eemshaven is vastgesteld voor de ontwikkeling van energie gerelateerde bedrijvigheid: het zogenaamde Energy Park Eemshaven. Naast Nuon heeft de Duitse energieleverancier RWE het voornemen om een energiecentrale in de Eemshaven te bouwen. Eveneens hebben Essent, Vopak en Gasunie een locatiekeuze gemaakt voor de Eemshaven om daar een LNG Terminal aan te leggen voor de aanlanding van vloeibaar aardgas.

Aanleg totale infrastructuur

Groningen Seaports is eind 2006 al gestart met diverse voorbereidende werkzaamheden voor het bedrijfsklaar maken van terreinen in het oostelijke gedeelte van de Eemshaven. De officiële contractondertekening met Nuon betekent dat er nu gestart kan worden met de aanleg van de totale infrastructuur in dit gebied: ophoging van terreinen, aanleg van wegen en ICT-infrastructuur, aanleg van faciliteiten van gas, licht en water, aanleg van kades, verlenging Wilhelminahaven en verdieping van de vaargeul. De elektriciteitscentrale zal een terrein van 44 ha in beslag nemen.

Multi-fuel-centrale


Nuon Magnum is een multi-fuel-centrale van 1.200 MW waarmee ruim twee miljoen huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Op termijn kan deze centrale elektriciteit opwekken uit kolen, gas en biomassa. In de eerste fase wordt alleen een gasgestookte centrale gebouwd, die wordt voorbereid op de inpassing van het multi -fuel-gedeelte. Begin 2011 moet de gasgestookte centrale de eerste stroom leveren.