economie

05 mei 2014, 08:08

Langzaam gaat het beter met de parkeergarages in Groningen

Langzaam gaat het beter met de parkeergarages in Groningen

Het Parkeerbedrijf van de gemeente Groningen heeft over 2013 opnieuw verlies geleden. Maar het goede nieuws is dat dat verlies minder groot is dan verwacht. Dat is mede te danken aan een hogere omzet van parkeerautomaten. Maar het zal nog wel tot 2020 duren voordat de gemeente er geen geld meer op toe hoeft te leggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Parkeerbedrijf van de gemeente Groningen heeft 2013 afgesloten met een tekort van bijna 0,9 miljoen euro. Dat is minder verwacht: in mei 2013 ging de gemeente nog uit van een tekort van 1,5 miljoen euro.

 

Het tekort van het Parkeerbedrijf is lager uitgevallen door lagere kapitaallasten van de Damsterdiepgarage, incidenteel minder uitgaven voor marketing en promotie, en hogere omzetten van de parkeervergunningen en parkeerautomaten. Ook werken er minder mensen.

 

De gemeente verwacht dat het Parkeerbedrijf in 2015, 2016 en 2017 nog een tekort heeft op de begroting. De verwachting is dat het Parkeerbedrijf vanaf 2020 structureel in de groene cijfers zit.