economie

18 feb 2016, 09:09

Meer Groningers hebben WW-uitkering

Meer Groningers hebben WW-uitkering

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de stad Groningen is gestegen. In totaal hadden in januari ruim 17.200 Groningers een uitkering en dat zijn er ruim 1100 meer dan in december, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het UWV heeft de stijging onder andere te maken met de invoering van de Wet werk en zekerheid. Momenteel heeft in Groningen 5,8 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering.

In januari van dit jaar werden wel minder WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder. De daling doet zich vooral voor op het gebied van zorg & welzijn. Ook werden er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan mensen uit sectoren als handel en industrie.

In Groningen steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 6,9 procent. Landelijk hadden deze maand 4,2 procent meer mensen een uitkering dan in december. In vergelijking met een jaar geleden steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met 1,6 procent.