economie

17 jun 2008, 09:09

Meer concurrentie in notariaat in Groningen: nieuw concept notariële dienstverlening gestart

In Groningen is gisteren een nieuw concept voor notariële dienstverlening van start gegaan. AktieNotarissen Groningen heeft in verband daarmee een nieuw kantoor aan Skagerrak 8a in Groningen (Bedrijventerrein Eemspoort) geopend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onder de slogan “Zekerheid zonder franje” levert AktieNotarissen de kwaliteit die van de notaris mag worden verwacht tegen een voordelig tarief.
AktieNotarissen wil zo inspelen op de groeiende vraag naar goedkopere dienstverlening van notarissen in Groningen.

De dienstverlening van AktieNotarissen is soberder van opzet en stelt het besparen van kosten centraal.
De klant wordt zelf actief betrokken bij het besparen van kosten.
De vestiging van AktieNotarissen in Groningen is een initiatief van de notarissen van Broekema.Nielsen en Plas & Bossinade.