economie

15 sep 2015, 15:03

Max van den Berg: ‘Noord-Nederland steeds krachtiger. Maar extra stimulans van Rijk blijft noodzakelijk'

Max van den Berg: ‘Noord-Nederland steeds krachtiger. Maar extra stimulans van Rijk blijft noodzakelijk'

'Noord-Nederland groeit uit tot een krachtige regio, maar we zijn er nog niet. Extra stimulans vanuit het Rijk blijft noodzakelijk.' Dat stelt commissaris der koning Max van den Berg namens de drie noordelijke provincies in reactie op de troonrede. Volgens hem ontwikkelt het Noorden zich tot een groeiregio, met sterke ambities, die echter wel wat meer steun van het Rijk nodig hebben dan het kabinet van plan is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het Kabinet en de Tweede Kamer zet Noord-Nederland zich graag in voor meer werkgelegenheid. Naast de maatregelen van het Kabinet blijft regionaal maatwerk nodig.

 

De Tweede Kamer heeft in verschillende moties gevraagd om initiatieven voor nieuwe werkgelegenheid te ondersteunen, het vestigingsklimaat in specifieke regio’s te versterken en investeringen te stimuleren. Het Noorden wil aan de slag om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken.

 

Rijksdiensten


Een ander belangrijk punt voor de werkgelegenheid in het Noorden is het behoud van Rijksdiensten.
Het vertrek van verschillende Rijksdiensten uit het Noorden zou gecompenseerd moeten worden door nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.

 

Van grens- naar groeiregio


Noord-Nederland heeft als grensregio het kabinet veel te bieden op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld door werken over de grens. De noordelijke provincies pleiten voor een economische agenda voor grensregio’s op nationaal niveau.

 

Nul op de meter


Naast vergroening van mobiliteit, staat nul-op-de-energiemeter-woningen hoog op de agenda in Noord-Nederland. De bevolkingsdichtheid van het Noorden vragen om goede verbindingen tussen stad en regio. Om maatschappelijke voorzieningen in met name krimpgebieden in stand te houden, is versnelde aanleg van breedband gewenst. Dit vraagt aandacht van het kabinet.

 

Max van den Berg, voorzitter SNN: “Het Noorden heeft keuzes durven maken om in te spelen op de brede maatschappelijke uitdagingen van voedsel, energie, water en gezondheid. We investeren daar flink in en bieden innovatieve oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. We ondersteunen  kennisinstellingen en stimuleren ondernemerschap en export van het mkb. Noord-Nederland groeit uit tot een krachtige regio, maar we zijn er nog niet. Extra stimulans vanuit het Rijk blijft noodzakelijk. Dit vraagt dat het Kabinet meer daad bij het woord voegt, dan nu blijkt uit de Miljoenennota.”(Archieffoto: de drie noordelijke commissarissen, samen met Harm Post)