economie

11 aug 2015, 11:11

Martiniplaza ‘vooral congres- en beurscentrum. Pas daarna theater.’

Martiniplaza ‘vooral congres- en beurscentrum. Pas daarna theater.’

Martiniplaza moet zich in de toekomst vooral focussen op een rol als congrescentrum en beurscomplex met daarbij een theater. En niet andersom. Dat is de visie van directeur Willem de Kok, die nu een jaar aan het roer staat bij Martiniplaza. Een jaar geleden volgde hij Jan Geert Vierkant op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een interview met het Dagblad van het Noorden van dinsdag 11 augustus meldt Willem de Kok dat het voor de toekomst van Martiniplaza van groot belang is precies aan te geven wat de rol van dit centrum is. Volgens hem lag de focus het afgelopen te veel op het theater, maar is dat risicovol.

 

Toevallig is het wel zo dat het dit jaar, 2015, juist weer heel goed gaat met Martiniplaza, en dat is juist te danken aan theater. Dat was te danken aan de succesvolle theaterproductie War Horse, die nog door Vierkant naar Groningen was gehaald. Mede daardoor lijkt het er op dat er voor het eerst sinds jaren weer winst zal worden geboekt.

 

Overigens wordt er bij Martiniplaza wel bezuinigd, en moet er 6,6 fte zullen verdwijnen, waarbij er wel getracht wordt voor de betrokkenen een nieuwe baan te vinden.

 

Hoofdstation

 

Volgens Willem de Kok, die een contract heeft voor een jaar, is er behalve de markt voor congressen en beurzen nog een andere interessante markt: die van de muziek. Hij hoopt dat Martiniplaza zich in samenwerking met Stadsschouwburg en Oosterpoort zou kunnen ontwikkelen tot een centrum voor de echt grootschalige muziekconcerten: de “Heineken Music Hall van het Noorden”.

Wat de directeur van Martinipaza betreft is het niet per se nodig om te streven naar een nieuw gebouw achter het Hoofdstation. Volgens hem komen veruit de meeste bezoekers uit de regio en niet uit de Stad, en is het om die reden beslist niet nodig om naar het volgens hem minder goed bereikbare Stationsgebied te verhuizen.