economie

09 apr 2014, 20:08

Martiniplaza mogelijk naar Stationsgebied

Het college van B en W van Groningen gaat onderzoeken of Martiniplaza verplaatst kan worden naar het Stationsgebied. Ook komt er geld voor groot onderhoud aan de gebouwen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om eenmalig van 6,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en de installaties van MartiniPlaza. Daarnaast vraagt het college de raad om 150.000 euro uit te trekken om het komend half jaar een verkennend onderzoek te doen naar het verplaatsen van MartiniPlaza, bijvoorbeeld naar het Stationsgebied.Om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de komende jaren te waarborgen, is het noodzakelijk om de sterk verouderde installaties op het gebied van klimaatbeheersing en luchtbehandeling, sanitaire voorziening en het dak zo snel mogelijk te vervangen. Uit zowel het Meerjaren Onderhoudsplan van MartiniPlaza als een second opinion daarop die de gemeente heeft laten maken, blijkt dat MartiniPlaza dit zelf niet kan betalen.

 

Erfenis uit het verleden

.

 

Verkennend onderzoek nieuwbouw

 

Ondanks de grote noodzakelijke investeringen waar nu in wordt voorzien lijkt het toekomstperspectief op de bestaande locatie kwetsbaar. Daarom stelt het college de raad ook voor om een verkennende studie te doen naar nieuwbouw van een voorziening voor congressen, beurzen, entertainment en topsport. Het college stelt nadrukkelijk daarbij goed te kijken naar de nut en noodzaak van een dergelijke voorziening en nauwe afstemming te zoeken met de Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

 

 

Koppeling aan de ontwikkelingen in het stationsgebied lijkt op voorhand een kans voor een substantiële versterking het economisch profiel van Groningen. Of dat in werkelijkheid ook zo is, zal moeten blijken uit de resultaten van het locatie- en haalbaarheidsonderzoek. Bij dit onderzoek zullen uiteraard ook omwonenden en marktpartijen worden betrokken.