economie

01 jun 2015, 21:09

Martini Ziekenhuis: winst van 3,7 miljoen na gestegen omzet

Martini Ziekenhuis: winst van 3,7 miljoen na gestegen omzet

 Het Martini Ziekenhuis heeft in 2014 een winst gemaakt van 3,7 miljoen euro. Dat bedrag is gebruikt om het vermogen te versterken, waardoor het ziekenhuis straks beter is voorbereid op de toekomst, wanneer de opbrengsten naar verwachting zullen dalen. Overigens heeft het ziekenhuis een nieuw, uniek organisatiemodel ingevoerd, waarbij de Medische Staf meer verantwoordelijkheid heeft gekregen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Martini Ziekenhuis sluit 2014 af met een positief financieel resultaat van € 3.734.000. De omzet van het ziekenhuis stijgt autonoom ten opzichte van 2013 met 1,38%. Dit blijkt uit het jaardocument 2014. Dit ligt in lijn met de begroting zoals die was vastgesteld voor het afgelopen jaar. Het ziekenhuis kan door dit resultaat zijn financiële positie verder verstevigen. Zo stijgt de solvabiliteit met 2,8% naar 18,8%.

 

Voorzitter Raad van Bestuur Hans Feenstra: ‘Ik ben tevreden met dit resultaat en het biedt houvast voor de toekomst. We verwachten immers dat door landelijke ontwikkelingen de komende jaren de opbrengsten verder zullen dalen en dat de kosten zullen stijgen. Het is dan ook belangrijk dat het Martini Ziekenhuis een stevige financiële basis heeft. Dit resultaat draagt daar aan bij.’

 

Nieuw strategisch plan


In 2014 hebben bestuur en medische staf in nauwe samenwerking gewerkt aan een nieuw model voor de onderlinge verhoudingen. Dit was nodig vanwege wijziging in de fiscale wetgeving: de zogenaamde integrale bekostiging. Feenstra: ‘We hebben gekozen voor een uniek model; het samenwerkingsmodel, waardoor Raad van Bestuur en Medische Staf gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen voor belangrijke besluiten over de toekomst van het ziekenhuis. Het komende jaar gaan we samen aan de slag met visievorming op de strategische keuzes tot 2020. Het staat voor ons echter als een paal boven water dat het topklinische en vooruitstrevende karakter van het ziekenhuis gecombineerd met het leveren van excellente en persoonlijke service de pijlers onder die visie zullen zijn.’

 

Samenwerken


Het Martini Ziekenhuis werkt nauw samen met collega zorgverleners in de regio, verwijzers, patiëntenverenigingen en –belangenorganisaties, zorgopleidingen en zorgverzekeraars. Feenstra: ’We voelen de rol van de zorgverzekeraars steeds nadrukkelijker. Om nog meer innovatieve projecten op bijvoorbeeld het gebied van verplaatsing van zorg naar de eerste lijn van de grond te krijgen, is onze inzet te komen tot meerjarige contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Daarnaast participeren we in Santeon verband in belangwekkend en relevant onderzoek naar het zichtbaar maken van uitkomsten van behandelingen. Zo dragen we echt bij aan het doelmatiger inrichten van de zorg.’