economie

12 mei 2011, 22:10

Marion Struik eerste Volledig Onafhankelijk Financieel Planner van Groningen

Marion Struik van MeysHuis Onafhankelijk Financieel Planbureau heeft als eerste Groningse zich mogen aansluiten bij de Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners. Leden van de VOFP werken zelfstandig of bij een klein advieskantoor en vindt u dus niet bij banken of verzekeraars.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nederland kent zo'n 3000 financieel planners, waarvan een deel lid is van de FFP. Deze stichting staat borg voor vakbekwaamheid. Om lid te mogen worden van de VOFP moet de financieel planner gecertificeerd FFPer zijn en onafhankelijkheid aantonen. Een lid van de VOFP, zoals Marion Struik, haalt de bron van inkomen uit het geven van advies. Dit is gebaseerd op urendeclaraties of een van te voren afgesproken vast bedrag voor een totaal plan en niet op provisies. Door haar onafhankelijkheid zal er op dit plan dus geen verkoopverhaal volgen.