economie

18 feb 2013, 10:10

Arctische Studies organiseert drietal lezingen

Het centrum voor Arctische Studies in Groningen laat drie studenten een presentatie geven over het onderwerp waarover zij een scriptie schreven. De presentaties vinden plaats op maandag 25 februari in het Arctisch Centrum aan de Aaweg 30. De drie studenten geven in het kader van de IMAKA-lezing hun presentaties. De drie scripties hebben te maken met de gevolgen die de economie op het natuurgebied kan hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stijn Hovens zal een presentatie geven over de geopolitieke impact van het plaatsen van de Russische vlag op de Noordpool. Malenthe Teunis vertelt over de gevaren van het boren naar olie in de Arctische wateren terwijl Renno Hokwerda een inzicht biedt rond de problemen met de exploitatie van grondstoffen in Groenland.

IMAKA (West-Groenlands “misschien”) is een vereniging die op non-profit basis zich tot doel gesteld heeft haar leden informatie te verstrekken over (Ant-)Arctische zaken. Daarnaast verzorgt IMAKA in samenwerking met het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen activiteiten zoals lezingen, diavoorstellingen en films.