economie

09 jul 2018, 10:10

Krant Groningen Bereikbaar uitgedeeld aan bedrijven

Krant Groningen Bereikbaar uitgedeeld aan bedrijven

De komende periode wordt er volop gewerkt aan de zuidelijke ringweg in Groningen. Daarnaast wordt er aan vele andere projecten in en rond de stad gewerkt. Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar brengt deze week de twaalfde krant uit met onder andere informatie over werkzaamheden aan weg en spoor. Om ook het bedrijfsleven hiervan goed op de hoogte te brengen, worden de kranten bij bedrijven in de stad bezorgd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze week ontvangt een groot aantal bedrijven in de stad een stapel kranten. Bij de bezorging van de Groningen Bereikbaar-krant worden ondernemers uitgenodigd de krant te verspreiden onder hun medewerkers en klanten of bezoekers.

Het is een gezamenlijk belang van het bedrijfsleven en Groningen Bereikbaar om de stad bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden en ondernemers, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de komende, grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor. Veel bedrijven stimuleren reisalternatieven, zoals parkeren op een P+R-locatie, thuiswerken en het gebruik van het OV of de fiets.

Krant
De twaalfde editie van de Groningen Bereikbaar-krant is deze week verschenen. De krant bevat veel informatie over werkzaamheden, projecten en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation.

De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten. Het gaat om een oplage van 413.000 exemplaren. De digitale editie is te vinden op www.groningenbereikbaar.nl.