economie

01 nov 2007, 10:10

Kamer van Koophandel Groningen gaat over in Kamer Noord-Nederland

Nog twee maanden en de Kamer van Koophandel voor Groningen houdt op te bestaan. De Groningse Kamer gaat op in de nieuwe Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland is klaar voor de start. Per 1 januari aanstaande is het aantal bestuursleden radicaal verkleind, wordt een deel van de activiteiten landelijk bepaald, komt er meer geconcentreerde aandacht op de activiteiten van Regiostimulering en gaan nagenoeg alle ondernemers minder betalen.


Op 1 januari 2008 is de fusie tussen de Kamers van Koophandel voor Groningen, Friesland en Drenthe een feit. Vanaf die datum wordt de Kamer van Koophandel Noord-Nederland bestuurlijk aangevoerd door 24 bestuursleden. In de oude situatie waren dit er 114. Op 12 december a.s. komt het nieuwe bestuur voor de eerste keer bijeen en wordt het Dagelijks Bestuur gekozen, alsmede de voorzitter en vice-voorzitter.


Het oude bestuur heeft maatregelen genomen om het nieuwe bestuur een ‘vliegende start’ te geven. Zo is vorige week het Meerjaren Beleidsplan 2008-2011, het Activiteitenplan 2008 en de Begroting voor 2008 vastgesteld.