economie

06 mrt 2017, 09:09

Internationale congressen steeds belangrijker voor Groningen

Internationale congressen steeds belangrijker voor Groningen

In totaal 24 congresorganisatoren hebben een oorkonde én het lidmaatschap van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) aanvaard.  In het Van Swinderen Huys werden de oorkondes feestelijk uitgereikt door locoburgemeester en wethouder Ton Schroor van de Gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het UEC werd opgericht in 1997 door het Groningen Congres Bureau. Alle leden zijn ervaren organisatoren van internationale bijeenkomsten. De oorkondes werden als blijk van waardering overhandigd in verband met de congresinspanningen die organisatoren hebben verricht in het afgelopen jaar. Want met de organisatie van een meerdaags internationaal congres hebben de nieuwe leden een belangrijke bijdrage geleverd aan het  congresseren in Noord-Nederland. Dat is goed voor het imago en de internationale positionering van de organiserende partij. Maar ook de economische spin off voor de regio Groningen is groot. Zo hebben bijvoorbeeld veel hotels, congreslocaties, restaurants, cateraars en hun leveranciers, musea en winkeliers daar profijt van.   

 

Elk jaar worden er op de UEC-ledenbijeenkomst oorkondes uitgereikt, maar nog niet eerder was de groep nieuwe leden zo groot. Het gaat dus goed met het internationaal congresseren in Groningen. Ook de nieuwe UEC-leden fungeren als aanspreekpunt, ervaringsdeskundigen en adviseur voor degene die overweegt om een bijeenkomst te organiseren.

 

Het was in het Van Swinderen Huys een gemêleerd gezelschap, afkomstig van de Rijksuniversiteit (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, Eurosonic  Noorderslag en het bedrijfsleven. Dirk Slotboom, hoogleraar Biochemie aan de RUG, werd uitgedaagd om dit gezelschap in korte tijd en begrijpelijke taal te vertellen over het actuele onderzoek naar nieuwe antibiotica. Dat lukte bijzonder goed. Het aantal mensen dat resistent wordt voor antibiotica groeit snel en zijn verslag over deze race tegen de tijd viel erg in de smaak.

 

Zie http://colleghie.nl/