economie

28 aug 2015, 09:09

Informatie in Groningen aan bedrijven over aanbesteding aanleg van Warmtenet in stad Groningen (1 sept)

WarmteStad, een samenwerking van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, heeft het initiatief genomen voor het project Warmtenet Noordwest in de stad Groningen. De organisatie informeert op 1 september 2015 bedrijven die een rol willen spelen in de plannen voor de aanleg van Warmtenet Noordwest.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarbij wordt aardwarmte kilometers diep uit de bodem gehaald voor de verwarming van gebouwen. Aan de noordkant van de Zernikecampus komt een geothermische bron, die aan 11.700 huizen, scholen en kantoren in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike warmte gaat leveren. Voor al deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig. Bovendien zorgt aardwarmte voor lagere energielasten voor de gebruikers.

 

Aanbesteding


WarmteStad is vergevorderd in de plannen voor Warmtenet Noordwest en is op dit moment bezig met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden. Binnen enkele weken moet duidelijk worden hoe de vraag aan de markt precies zal luiden. Om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is, wordt op 1 september 2015 een kick-off georganiseerd. Hierbij zal WarmteStad publieke en private bedrijven informeren hoe de opdracht eruitziet die WarmteStad wil aanbesteden en hoe de aanbestedingsprocedure eruitziet. Bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om te reageren met hun ideeën voor deze opgave. De bedrijven die worden uitgenodigd zijn bouwbedrijven, financiers en bedrijven met (aanvullende) expertise op het gebied van geothermie en infrastructuur.

 

Aanmelden voor kick-off


De kick-off vindt plaats op 1 september 2015 om 17.00 uur in het gebouw van de gemeente Groningen bij station Europapark (Harm Buiterplein 1, Groningen). Bedrijven die belangstelling hebben om deze kick-off bij te wonen kunnen zich aanmelden bij Sander Visser, via s.visser@warmtestad.nl.