economie

27 jun 2014, 20:08

Impuls voor super-internet noord-Groningen: Breedband Hoogeland

De beschikbaarheid van breedband-internet kan een belangrijke impuls geven aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in de regio. Daarom starten de gezamenlijke Noord-Groninger gemeenten het project Breedband Hoogeland. Dit project gaat van start met een onderzoek naar de behoefte van bewoners en bedrijven aan breedband-internet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De behoefte aan breedband groeit snel. Technische ontwikkelingen vragen om steeds sneller internet. Steeds meer sectoren hebben daardoor belang bij kwalitatief snel internet, bijvoorbeeld de creatieve sector, de zorg en de landbouw. In de grotere dorpen en steden is dit vaak geen probleem. Maar in het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om al dan niet op het platteland te gaan wonen en werken.

 

Commissie Meijer

 

De Commissie Meijer heeft geadviseerd om breedband als voorziening te realiseren in het hele gebied, om zo de leefbaarheid een stevige impuls te geven. Dit advies is overgenomen in de overeenkomst die is gesloten tussen de gemeenten, de provincie Groningen en het Ministerie van EZ. Met de start van dit project geven de gezamenlijke Noord-Groninger gemeenten gehoor aan dit advies.

 

Verhogen leefbaarheid

 

Volgens Marijke van Beek, voorzitter van de Stuurgroep Breedband Hoogeland, “is breedband nodig voor de economische ontwikkeling en het op peil houden van de leefbaarheid van de regio. We hebben immers prachtige boerderijen die gebruikt zouden kunnen worden voor nieuwe bedrijven. Daarvoor is wel een optimale internetverbinding nodig. Maar ook voor woonhuizen is het een belangrijke vestigingsvoorwaarde”.

 

De inventarisatie

 

Het project start met een voorlichtingsronde en een inventarisatie. Tijdens de voorlichting worden bewoners en bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheden van breedband-internet. De inventarisatie is nodig om te bepalen of er voldoende belangstelling is om het project uit te kunnen voeren. Zijn bewoners en bedrijven ook bereid om bij te dragen in de kosten? Daarnaast moet de inventarisatie duidelijk maken waar in de regio de behoefte het grootst is.

 

Het project Breedband Hoogeland

 

Het project Breedband Hoogeland heeft als doel om alle bedrijven en bewoners die daar behoefte aan hebben te voorzien van een snelle internetverbinding. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een snelheid van minimaal 100 mbit/sec voor zowel up- als downloaden en een volledig glasvezel netwerk. In het project werken negen gemeenten samen, namelijk de acht LEADER-gemeenten (gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond, en Ten Boer) en de gemeente Slochteren.