economie

20 feb 2017, 09:09

Honderden banen weg bij COA in Groningen

Honderden banen weg bij COA in Groningen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Groningen gaat 300 banen schrappen. Dat is nodig omdat de asielinstroom flink is gedaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de provincie zijn al meerdere noodopvanglocaties gesloten en volgens het COA is het einde ook nog niet in zicht.

Het COA heeft duizenden bedden minder nodig. Zo stroomden bijvoorbeeld afgelopen maand 4.000 mensen binnen, terwijl 6.000 mensen een plekje elders vonden. Op veel plekken wordt daarom de opvangcapaciteit verlaagd, maar dat heeft wel gevolgen voor de werkgelegenheid.

Door de sluiting van vijf locaties in de provincie, waaronder in de stad Groningen, Blauwestad en Kolham, verdwenen al 120 banen. Daar komen er door de hoge uitstroom nog weer 220 bij.

Het COA heeft al 270 werknemers ontslagen en moet van nog eens zeventig mensen afscheid nemen. Het gaat daarbij vooral om uitzendkrachten.