economie

14 aug 2018, 10:10

‘High tech on high heels’: meer Groningse vrouwen in technische beroepen

‘High tech on high heels’: meer Groningse vrouwen in technische beroepen

De positie van vrouwen in hoogopgeleid, technisch werk moet worden verbeterd. En er moeten meer vrouwen techniek gaan studeren en in technische beroepen aan de slag komen. Dat vinden vrouwen in Groningen betrokken bij het project ‘Femina, high tech on high heels’.  

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het project Femina dat onlangs van start is gegaan zetten tien organisaties uit zeven verschillende Europese landen zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen in hoogopgeleid, technisch werk. Er valt, aldus de deelnemers, namelijk een wereld te winnen in de wetenschap en techniek.  Ook in Noord Nederland start een denktank in samenwerking met de SNN, SER en CNV en FNV Vrouwen, onder leiding van CMO STAMM - kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.

 

Meer vrouwen volgen technische studies

 

Steeds meer vrouwen in Nederland gaan een opleiding bèta/techniek op hbo- en wo-niveau doen. De instroom in 2009-2010 was bijna 9.000. In 2013-2014 was dit net iets onder de 12.000. CMO STAMM vindt het belangrijk dat vrouwen zich niet geremd voelen, doordat ‘techniek’ een mannenwereld is. ‘Ons doel is om meer Noord-Nederlandse vrouwen te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Hierbij sluiten we aan bij landelijke evenementen, zoals Girlsday, waar ook technische bedrijven aan mee doen. Ook gaan we met beleidsmakers in gesprek’, aldus een woordvoerder. 

 

Nederland scoort laag

 

Van alle moderne industrielanden scoren we mondiaal het laagst qua aantal vrouwen die na de middelbare school kiezen voor bèta- en techniekstudierichtingen: 22,6%. De landen waar verhoudingsgewijs de meeste vrouwen kiezen voor wetenschap en techniek zijn Italië (51,9 %), Roemenië (51,7 %) en Portugal (46,9 %). Waarom dit verschil zo groot is, blijft gissen. 

 

Internationaal project Leadpartner van het internationale Femina-project is Arezzo Innovazione, een centrum voor innovatie op technisch vlak. Verder doen er een aantal organisaties mee die actief zijn het gebied van regionale ontwikkeling en een organisatie die zich inzet voor de gelijkheid van vrouwen. De project partners komen uit Italië, Noorwegen, Griekenland, Roemenië, Spanje, Zweden, en Nederland. 

 

Van actieplan naar uitwerking

 

In juni was de virtuele kick off. Het plan bestaat uit twee fases. In de eerste fase starten de partners met het maken van een regionale analyse voor de vraag wat er mis loopt als het gaat om de aansluiting van vrouwen bij de technische sector, wat de barrières zijn en wie houden deze in stand?

 

Op basis van o.a. deze analyse worden actieplannen gemaakt. In de tweede fase worden de actieplannen geïmplementeerd met regionale middelen. Hiervoor gebruiken de projectpartners hun netwerk en vervullen zijzelf een monitorende rol. Het gaat om een langlopend Europees project van 5 jaar, gefinancierd vanuit Interreg Europe. 

 

==================

Meer informatie

 

Onderwijsinstellingen, werkgevers en vrouwen die geïnteresseerd zijn en/of deel willen nemen aan de denktank in Noord Nederland kunnen contact opnemen met Maud Diemer via m.diemer@cmostamm.nl