economie

02 jul 2014, 09:09

“Het regent werkgelegenheidsplannen boven Groningen”, aldus prof. Jouke van Dijk

 “Het regent werkgelegenheidsplannen boven Groningen”, aldus prof. Jouke van Dijk

Het regent momenteel werkgelegenheidsplannen boven Groningen en de rest van het Noorden. Dat er plannen komen is op zichzelf zeer terecht, want met name het gebrek aan werk voor lager opgeleiden is een enorm probleem. Maar het zou wel goed zijn wanneer er afstemming en regie zou komen, en een grondige analyse van het werkloosheidsprobleem. Dat schrijft de Groningse hoogleraar Jouke van Dijk in een blog op de website van de SER Noord-Nederland.

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en lid-deskundige van de SER Noord-Nederland op het gebied van Arbeidsmarkt en Scholing.

 

In zijn blog schrijft Van Dijk onder meer:

 

“Er is in Noord-Nederland sprake van een lawine aan plannen om de werkgelegenheid te bevorderen. Vanuit Groningen, Emmen, Coevorden, Leeuwarden of Assen komen tal van verzoeken om steun voor werkgelegenheidsinitiatieven, het ene plan beter doordacht dan het andere.

 

Op zichzelf is het zeer terecht dat bestuurders in het Noorden zich zorgen maken. Want zeker het gebrek aan werk voor mensen ‘aan de onderkant van de arbeidsmarkt’ is een zeer groot probleem aan het worden. Hierbij gaat het niet alleen om laaggeschoolde werkgelegenheid maar ook om banen voor jongeren op het niveau van MBO 2 en 3. Gelukkig kunnen jongeren met een opleiding op het niveau van MBO 4 en HBO makkelijker aan een baan komen. Maar met name in de gebieden langs de kust en de Duitse grens, is het bijna onmogelijk om werk te vinden.

 

Dat heeft niet alleen te maken met de conjunctuur, maar ook met het feit dat veel werk is geautomatiseerd. De vergrijzing zal hierbij dus ook niet helpen. Het is een structureel probleem en het is de vraag of daar wel simpele oplossingen voor te vinden zijn.

 

Wie het enorme probleem van de grote werkloosheid in Noord-Nederland wil aanpakken moet in de eerste plaats reëel zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons moeten realiseren dat er in het Noorden 80.000 banen extra nodig zijn, maar dat het ons zeker niet zal lukken om dat aantal met welk plan of initiatief dan ook, te halen. Door het afschaffen van de WSW en de bezuinigingen in de zorg maakt de overheid het probleem alleen maar groter. We zullen ons moeten realiseren dat we niet alles kunnen en niet voor iedereen, in alle leeftijdsgroepen, banen zullen kunnen scheppen.

 

We zullen dan ook keuzes moeten maken. Pijnlijke keuzes ook. Want als we reëel zijn, dan moeten we inzien dat het niet zal lukken om iedereen weer aan een baan te helpen. Zeker niet die werkzoekenden, die wat ouder zijn en met een lagere opleiding. Het probleem is zό groot, ingrijpend en structureel, dat we het niet volledig zullen kunnen oplossen. En dus moeten we naast banen ook nette regelingen treffen voor diegene die niet mee kunnen doen.

 

Om die reden is er consistentie nodig en een goede analyse, ten aanzien van de plannen die er nu zijn. “

 

Het volledige blog is te vinden op:

 

www.sernoordnederland.nl