economie

15 jan 2014, 07:07

Healthy Ageing ook komende jaren belangrijk economisch thema voor het Noorden

Healthy Ageing ook komende jaren belangrijk economisch thema voor het Noorden

In vier jaar tijd is het een begrip geworden in de noordelijke economie: “Healthy Ageing”. Letterlijk betekent dit: gezond ouder worden. Maar voor de noordelijke economie slaat het op alle economische activiteiten die te maken hebben met het bevorderen van het op een zo gezond mogelijke wijze ouder worden. Daarbij is het de bedoeling dat onderzoek in bijvoorbeeld het UMCG, aan de RUG en de hogescholen,  zoveel mogelijk nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid oplevert voor Groningen en de rest van het Noorden, maar ook dat het oplossingen oplevert voor de problematiek rond de zorgkosten en personeel voor de zorg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Healthy Ageing is een thema dat we niet meer weg kunnen denken uit onze maatschappij. We worden met z’n allen steeds ouder en dat vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te vergroten en de maatschappelijke lasten voor gezondheid te minimaliseren. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

 

De benadering is in Noord-Nederland integraal en multidisciplinair, gericht op de totale levenscyclus met vooral aandacht voor preventie. De keuze voor preventie (“voorkomen is beter en goedkoper dan genezen”) kan op termijn miljarden euro’s besparing op jaarbasis opleveren, maar vooral een betere kwaliteit van leven tot in lengte van dagen.

HANNN

 

De organisatie die er voor moet zorgen dat het wetenschappelijk onderzoek in het Noorden moet leiden tot nieuwe bedrijven is het Healthy Ageing Network Noord-Nederland. (HANNN). Het HANNN zorgt ervoor dat ondernemers en wetenschappers elkaar ontmoeten om nieuwe initiatieven te laten ontstaan waardoor er nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd.

 

Deze week neemt directeur Ko Henneman na vier jaar afscheid van het HANNN. De eerste fase van het HANNN is achter de rug. Ter gelegenheid van zijn afscheid sprak de GIC met hem, en legde hem een enkele vragen voor. Om te beginnen de hamvraag:

 

Wat heeft het HANNN de Groningse resp. noordelijke economie eigenlijk opgeleverd?

 

‘We zijn deze zomer door de Europese Commissie uitgeroepen tot voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing, en dat betekent dat we op dit gebied tot de top van Europa worden gerekend. We worden als gevolg daarvan door Brussel geraadpleegd en onze deskundigen schrijven mee voor de onderzoeksprogramma’s. op het gebied van gezondheid en ouder worden.’

 

‘Dankzij onze rol als voorbeeldregio is de kans dat Europese subsidies terecht komen in het Noorden veel groter geworden. Daarbij geldt dat die subsidies voor minimaal twintig procent ten goede moeten komen aan het mkb, dus het mkb in het Noorden profiteert daarvan.’

 

‘Wat betreft de werkgelegenheid: alleen al in de sector van de medische technologie zijn er 138 FTE’s bij gekomen. Ook in Groningen zijn er veel bedrijven die elkaar hebben ontmoet dankzij een van onze netwerk­bijeen­komsten, en dat heeft nieuwe bedrijvigheid opgeleverd. In Leeuwarden heeft het bedrijf CSK in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd, vanwege het feit dat het Noorden heeft gekozen voor Healthy Ageing als strategisch speerpunt. In Assen investeert Alvimedica zo’n 25 miljoen. En het bedrijf PRA International kreeg het aanbod om te verhuizen van Zuidlaren naar Amsterdam, maar heeft nu gelukkig een lokatie bij het Martini Ziekenhuis. Dat is dus geen nieuwe bedrijvigheid, maar het zijn wel vierhonderd banen in het totale PRA International die behouden blijven in het Noorden.’

 

Verwacht u nog nieuwe bedrijvigheid in het Noorden dankzij het thema Healthy Ageing?

 

‘De afgelopen vier jaar hebben we getracht er voor te zorgen dat bedrijven en instellingen elkaar rondom specifieke thema’s ontmoeten. De infrastructuur is nu gelegd en de focus op business development in de komende periode kan zeker leiden tot nieuwe economische activiteit. In elk geval ontstaat er in Groningen voortdurend nieuwe kennis dankzij het onderzoek in het UMCG of aan de RUG. Dat moet tot waarde worden gebracht.’

 

‘Niet voor niets dat het UMCG de komende tien jaar veel aandacht wil blijven schenken aan Healthy Ageing, zoals in de Nieuwjaarsboodschap van de RvB van het UMCG naar voren werd gebracht. Waar het ook om gaat dat is dat we die kennis gebruiken voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Hoe kan je de zorgkosten omlaag brengen. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, en hoe kunnen we daarbij technologie inzetten.’

 

‘Het thema Healthy Ageing is in elk geval zeer verstandig gekozen door het Noorden. Want we hebben hier het UMCG en de RUG en bijvoorbeeld LifeLines en het ERIBA, centra voor onderzoek naar ouder worden. En ook de hogescholen en het MBO zijn actief betrokken bij dit onderwerp. Bovendien: mensen worden steeds ouder, en dan is het belangrijk dat ze ook zo lang mogelijk gezond blijven en de jaren van de kwaaltjes kunnen uitstellen.’

 

‘In het Noorden hebben we veel bedrijven op het gebied van gezond ouder worden. We doen het hartstikke goed op dit punt in het Noorden, en daar mogen we best trots op zijn.’

 

U bent vier jaar directeur geweest van het HANNN. Waar kijkt u met de meeste voldoening op terug?

 

 

‘Nadat we in een pioniersfase het Healthy Ageing netwerk hebben opgericht, zijn wij in Noord-Nederland voorbeeldregio voor Europa geworden, en dat hebben we vooral bereikt door samenwerking met alle betrokken partijen in Noord-Nederland. Ik ben er van overtuigd dat je, zo lang je maar samenwerkt, ontzettend veel kunt bereiken.’

‘Maar ook de komende jaren komt het er op aan om te zorgen waar het allemaal om is begonnen: dat het economisch vruchten oplevert en maatschappelijke impact.. Daaraan moeten we hard blijven werken. Maar met Healthy Ageing heeft Noord-Nederland in ieder geval een veelbelovend thema in huis.