economie

15 jan 2003, 00:12

Hazewinkel Pers wil winst in 2003 verdubbelen

Hazewinkel Pers in Groningen, uitgeefster van onder meer het Dagblad van het Noorden en huis-aan-huisbladen in Groningen en Drenthe, wil de winst in het jaar 2003 verdubbelen. Dit jaar wil het bedrijf uitkomen op een winst van zeven miljoen euro. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het resultaat van afgelopen jaar, 2002.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Directeur G. Lensink heeft tijdfens een Nieuwsjaarstoespraak laten weten dat verdubbeling van de winst voor Hazewinkel Pers alleen haalbaar is door flink te bezuinigen op de kosten. Een omzetstijging van het bedrijf zit er niet in, met name omdat de advertentiemarkt sinds de tweede helft van 2002 al onder druk staat, vooral door afname van het aantal personeelsadvertenties. Ook voorziet hij een lichte verdere daling van de oplage van het Dagblad van het Noorden.
Hazewinkel Pers maakt samen met de Friese Pers in Leeuwarden - uitgeefster van de Leeuwarder Courant - deel uit van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC). Dit concern heeft in 2002 een resultaat geboekt dat minder is dan begroot. Exacte cijfers gaf hij niet maar volgens Lensink is de winst van de NDC over 2002 ‘wel beter dan de winsten die elders in de dagbladwereld worden gemaakt’. Een en ander meldt Lensink vrijdag in het Dagblad van het Noorden.