economie

01 jun 2018, 10:10

Hanzehogeschool verzamelt droomideeën over de Groningse economie in 2050

Hanzehogeschool verzamelt droomideeën over de Groningse economie in 2050

Noord-Nederland staat de komende jaren voor verschillende uitdagingen. Van maatschappelijke (duurzaamheid en vergroenen) tot economische (nieuwe business en behoud van werkgelegenheid). De Hanzehogeschool Groningen heeft een methode ontwikkeld waarbij ideeën uit het publiek de basis vormen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Noord-Nederlandse economie. Hiervoor heeft de Hanzehogeschool Groningen de zogenaamde Bottom-up Business Opportunities (BUBO) methodiek ontwikkeld binnen het Interreg project PERISCOPE.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De BUBO-methodiek moet worden gezien als een experiment gericht op het ophalen van ideeën bij de inwoners van Groningen. Daarom wil de hogeschool mensen oproepen hun 'droomomgeving' in het jaar 2050 te beschrijven. Hoe ziet het leven in de provincie Groningen er dan uit?

Uit alle inzendingen worden een paar gekozen die verder worden onderzocht op de mogelijkheid nieuwe economische activiteiten te ontplooien. Doordat de ideeën vanuit het publiek komen, is de verwachting dat het draagvlak groot is. Mensen die zich verbonden voelen met een idee kunnen zich aansluiten. In living labs (of innovatiewerkplaatsen) wordt gekeken welk idee kan worden ontwikkeld.

De uitwerking van de BUBO-methodiek vindt voor een deel binnen het onderwijs plaats. Zo kunnen studenten meehelpen tijdens de zogenaamde 'schetsateliers'. Studenten van bijvoorbeeld de International Business School kunnen nieuwe businessmodellen ontwikkelen aan de hand van de resultaten uit de schetsateliers.

Inwoners van de provincie Groningen kunnen hun ideeën (de droomomgeving in 2050) mailen naar periscope@org.hanze.nl. Dat kan een geschreven bijdrage zijn, maar ook een illustratie of filmpje.

PERISCOPE & Interreg

PERISCOPE is een Interreg-project. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen, werken partijen uit verschillende landen samen.