economie

30 jun 2015, 09:09

Hanzehogeschool: flexibel nieuw HBO-ICT onderwijs voor professionals

Hanzehogeschool: flexibel nieuw HBO-ICT onderwijs voor professionals

Professionals die zich verder willen ontwikkelen kunnen terecht bij Hanzehogeschool Groningen. Daar biedt het Instituut voor Communicatie, Media & IT flexibel nieuw HBO-ICT onderwijs aan. Na een brede basis kan men kiezen voor een verdieping in de richtingen Business IT & Management, Software Engineering of Network & Security Engineering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Business IT & Management (BITM) richt zich op de ICT-professional die een brug kan slaan tussen de vraag van het management en het aanbod van ICT-diensten. Business IT & Management sluit aan bij de bedrijfsprocessen en richt zich op het analyseren, adviseren, ontwerpen en beheren van informatiesystemen. Het gaat hierbij steeds om de behoefte van de business en het vervullen van deze behoefte door middel van ICT.Software Engineering (SE) richt zich op het analyseren, ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. De software engineer speelt een belangrijke rol in de vertaling van ideeën van de opdrachtgever naar de techniek.Bij Network & Security Engineering (NSE) ligt het accent op netwerktechnologie en security. Belangrijke onderwerpen zijn het analyseren, ontwerpen en realiseren van infrastructuren en het vaststellen en implementeren van een beveiligingsbeleid. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderzoek naar computer/netwerk criminaliteit en het verzamelen en vellig stellen van bewijsmateriaal (forensisch onderzoek).

 

Klik hiervoor meer informatie: