economie

01 aug 2017, 10:10

Grote winkelformules naar Sontplein

Grote winkelformules naar Sontplein

Het Sontplein in Groningen zal in de toekomst met name worden bestemd voor winkels groter dan 1500m2. Dat staat in een nieuw masterplan voor het Sontplein, dat door het college van B en W is vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kern van het masterplan voor het Sontplein is dat dit gebied zal worden opgeknapt en plaats gaat bieden aan winkelformules die niet echt in de binnenstad. Winkels groter dan 1500m2, waar mensen vaak speciaal naar toe gaan, met voldoende parkeergelegenheid voor de deur en branches die daar passen.

 

Het Sontplein is als detailhandelsgebied een belangrijke locatie in de regio Groningen waar een deel van de vernieuwing in de detailhandel een plek kan krijgen. In de Structuurvisie Detailhandel (2011) was al afgesproken dat de gemeente een masterplan uit te werken voor het Sontplein. Met het nieuwe masterplan ‘komen we ten langen leste aan deze toezegging tegemoet’, aldus wethouder Joost van Keulen en wethouder Roeland van der Schaaf.

 

 In het nieuwe Masterplan hebben B en W samen met de grondeigenaren Aprisco en Ahold een visie voor het Sontplein vastgelegd. ‘Onze ambitie is het Sontplein te versterken tot een regionaal winkelgebied voor doelgerichte aankopen. Het Sontplein is goed bereikbaar en de binnenstad ligt op een steenworp afstand. Dat maakt combinatiebezoek mogelijk, maar vraagt tegelijkertijd om een waterdichte afstemming met de belangen van de binnenstad’, aldus de wethouders.

 

Om de gezamenlijke ambitie waar te maken, is een opwaardering van het Sontplein nodig. Nu is de uitstraling van het gebied verre van optimaal, mede door het verschillende ruimtegebruik, de inrichting en de kwaliteit van een deel van de panden. Het initiatief voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling ligt bij de grondeigenaren. ‘Als gemeente hebben we nadrukkelijk onze uitgangspunten ingebracht’, aldus de wethouders Joost van Keulen en Roeland van der Schaaf.

 

Lees verder in de nota

 

(Foto: Sontplein, masterplan gemeente Groningen).