economie

14 dec 2015, 10:10

Groot zonne-energieproject Eemshaven: 19.000 zonnepanelen moeten “zonnedijk” vormen

Groot zonne-energieproject Eemshaven: 19.000 zonnepanelen moeten “zonnedijk” vormen

Bij de Eemshaven komt een van de grootste projecten op het gebied van zonne-energie in de provincie Groningen. Het gaat om 19.000 zonnepanelen, die samen een ‘zonnedijk’ moeten gaan vormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrijf PLY Energy uit Groningen dient deze week namens Zonoord B.V. de vergunningaanvraag in voor de aanleg van ca. 19.000 zonnepanelen op de dijk aan de zuidzijde van de Eemshaven. Het totale zonnepark zal naar verwachting 4,3 miljoen KWh per jaar aan elektriciteit gaan produceren. Hetgeen gelijk is aan het energieverbruik van 1.300 Nederlandse huishoudens. Deze investering van enkele miljoenen euro’s in groene energie past geheel in de ambitie van de Eemshaven als Energy Port.

 

Aan de zuidzijde van de Eemshaven ligt op de grens tussen de Eemshaven en het agrarisch gebied een dijk. De dijk is eigendom van Groningen Seaports en is gelegen direct naast de Kwelderweg en ligt besloten tussen de rotondes van de N46 en de N33. Deze dijk maakt onderdeel uit van de Oostpolder. Bij de aanleg van de Eemshaven is de zeedijk verlegd en daarmee is de functie van de dijk als waterkering komen te vervallen. Op de dijk zijn inmiddels windmolens gerealiseerd en het voornemen bestaat nu om een zonnepark aan te leggen op deze dijk.

 

Verkeersveiligheid

Voor verkeersonveilige situaties en/of overlast voor de omgeving zal geen sprake zijn. De zonnepanelen worden naar het zuiden gericht en liggen onder een dusdanige hoek dat eventuele reflectie overdag altijd omhoog gericht zal zijn. De zonnepalen hebben een donkere kleur en zijn mat. De kruin van de dijk zal zichtbaar blijven.

 

Voortgang traject

De verwachting is dat de vergunningaanvraag medio 2016 zal zijn afgerond waarna subsidie zal worden aangevraagd. Na een positieve beschikking op de subsidieaanvraag, kan worden begonnen met de aanleg van het zonnepark. Het is de verwachting dat het zonnepark in het eerste kwartaal van 2017 in bedrijf wordt genomen.

 

Landschappelijke inpassing

Zonneparken zijn een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van andere vormen van duurzame energie daar ze landschappelijk eenvoudiger zijn in te passen en ze met een relatief korte doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden. Zonneparken kunnen daarom op korte termijn een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland nastreeft.