economie

01 mrt 2014, 11:11

Groot lijsttrekkersdebat in de Rivierenbuurt in Groningen

Woensdag 5 maart a.s. organiseert de wijkvereniging van de Rivierenbuurt een debat van de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de komende verkiezingen. Het debat vindt plaats in het MFC De Stroming in het Talmahuis aan de Merwedestraat 54 en begint om 20.00 uur – zaal open om 19.30 uur.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de vooravond van de verkiezingen voor de gemeenteraad is dit een gelegenheid om met de lijsttrekkers in debat te gaan over de locale politiek. Verreweg de meeste lijsttrekkers hebben reeds toegezegd hier aan deel te nemen.

 

 

De Rivierenbuurt is een wijk gelegen tussen het Hoofdstation en de Zuidelijke Ringweg, en tussen de Hereweg en het Hoornse Diep. Het is een gezellige wijk met een diverse bebouwing en met een diverse bevolking. Aan de randen van de wijk staan een aantal veranderingen te wachten: de Aanpak van de Ring Zuid en de ontwikkeling van het Stationsgebied.

 

Ook binnen de wijk is de bevolkingssamenstelling aan het veranderen; het aandeel van de studenten is de laatste jaren drastisch gestegen.

 

 

Naast deze veranderingen zijn er ook positieve ervaringen opgedaan met de zgn. Co-creatie, waarin gemeente en bewoners samen bijv. het multi-functionele centrum De Stroming hebben opgezet. Deze thema's zijn aanleiding geweest om het lijsttrekkersdebat te organiseren zodat de politieke partijen met de buurtbewoners in debat kunnen gaan. In de wijk heerst een onvrede met de gemeentelijke politiek.

 

De inhoud en de uitvoering ervan en de afstand tot de locale politiek geven

deze avond van debat een kans voor de politici en voor de buurtbewoners om met elkaar in contact te komen.

 

 

Meer informatie:

 

 www.derivierenbuurt