economie

11 feb 2003, 00:12

Groningse streekprodukten krijgen steun van provincie

Het college van GS heeft besloten een bijdrage van 150.000 euro toe te kennen aan het project "Realisatie en promotie keurmerk Groningse streekprodukten"

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bijdrage is verdeeld over de jaren 2003 en 2004. Doelstelling van het project is het verbeteren van de marktpositie en de toekomstperspectieven van streekproducten door samenwerkiing van ondernemers, de realisatie van een keurmerk en afzetbevordering en verbetering van de distributie van streekproducten.
Streekproducten leveren een positieve bijdrage aan de regionale economie. Grondstoffen worden tot meerwaarde gebracht in een eindproduct en deze meerwaarde blijft in de regio. Dat geldt zowel voor streekproducten als voor streekdiensten. Daarnaast leveren streekproducten een positieve bijdrage aan de uitstraling en de promotie van de streek. De economische meerwaarde kan veel groter zijn dan nu het geval is. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek onder 15 producenten van Groningse streekproducten. Uit het onderzoek blijkt dat de schaal waarop de ondernemers met streekproducten bezig zijn sterk varieert. Het grootste deel van de ondernemers heeft echter de ambitie om de taken met streekproducten uit te breiden en te professionaliseren.
Behalve door de provincie Groningen wordt ook vanuit de LEADER-gebieden een bijdrage ter beschikking gesteld. Over de uiteindelijke hoogte van de bijdrage vindt in april besluitvorming plaats. Deze bijdrage zal over de totale projectperiode van 4 jaar worden gespreid.