economie

01 sep 2015, 10:10

Groningse raadsleden willen onderzoek naar “onzichtbare jongeren”

Groningse raadsleden willen onderzoek naar  “onzichtbare jongeren”

Er moet een onderzoek komen naar ‘onzichtbare jongeren’ in de gemeente Groningen. Dit zijn jongeren die niet studeren, niet werken en  niet op zoek zijn naar een baan en ook niet in beeld zijn bij de gemeente.


 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat vindt de fractie van GroenLinks in de Groningse gemeenteraad. GroenLinks is bang dat deze jongeren van de radar verdwijnen en “onzichtbaar” worden.
 
Raadslid Kris van der Veen wil dat de gemeente deze groep beter in het vizier krijgt en waar nodig stappen onderneemt. “Het is belangrijk dat alle jongeren in Groningen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het mag niet zo zijn dat zij tussen wal en schip belanden omdat ze niet het juiste labeltje hebben.”
 
Gemeenten hebben er veel zorgtaken bij gekregen. Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor werkloze jongeren. Raadslid Glimina Chakor: “Jongeren moeten zo snel mogelijk passende ondersteuning en begeleiding krijgen, zonder bureaucratie.”
 
Volgens recent onderzoek van de inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid kunnen de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt worden verbeterd wanneer sociale diensten beter samenwerken met onderwijs, welzijn- en zorginstellingen.
 
GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.