economie

17 dec 2007, 09:09

Groningse Kredietbank, Noorderpoortcollege en Dienst Sociale Zaken en Werk in Groningen winnen prijs voor campagne

De Groningse Kredietbank van de dienst Sociale Zaken en Werk en het Noorderpoortcollege hebben de landelijke Publieksprijs 2007 gewonnen voor hun campagne ‘Jouw schuld = jouw schuld’. De campagne informeert jongeren over het omgaan met geld en waarschuwt hen voor schulden. De prijs is op 13 december uitgereikt door Tineke Netelenbos op de 10e jaarconferentie Aanpak Problematische Schulden van studiecentrum Kerkebosch in Ede.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de jaarconferentie koos voor de campagne ‘Jouw schuld = jouw schuld’ vanwege het complete pakket, de vormgeving en het ontwikkelen door, voor en met jongeren. De campagne informeert jongeren over het omgaan met geld en waarschuwt hen voor schulden. Ook verlaagt de campagne de drempel om hulp te zoeken wanneer ze schuldproblemen hebben. Daarvoor zijn er posters, folders en stickers ontwikkeld.

 Daarnaast is er de website www.jouwschuld.nl waar jongeren terecht kunnen voor informatie en tips om schulden te voorkomen of zelf op te lossen. Ook is er lesmateriaal ontwikkeld en is er op school een spreekuur van de GKB en de Informatie Beheer Groep. De campagne richt zich op de 22.000 Noorderpoortleerlingen en is in september van dit jaar gestart op alle veertig vestigingen in de provincie Groningen. De IBG en de kredietbanken in Appingedam en Hoogezand ondersteunen de campagne.

Studieopdracht


Het initiatief voor deze campagne kwam van drie studenten Communicatie en Marketing van het Noorderpoortcollege. Als studieopdracht bedachten zij een campagne over omgaan met geld, compleet met posters en folders. Voor informatie wendden zij zich tot de GKB. De kredietbank en het Noorderpoort raakten zo enthousiast, dat ze het idee samen hebben uitgewerkt.

Schuldhulpverlening


De campagne ‘Jouw schuld = jouw schuld’ past binnen de ambitie van de gemeente Groningen een sociale stad te zijn, waarin iedereen kan meedoen. In dat kader werkt de gemeente samen met maatschappelijke organisaties actief aan de bestrijding van armoede (het Groninger Armoedepact). Een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schuldhulpverlening. De campagne ‘Jouw schuld = jouw schuld’ is één van de maatregelen van de gemeente Groningen om schulden bij jongeren te voorkomen dan wel aan te pakken.