economie

11 jun 2013, 20:08

Groningse Karin Orsel eerste vrouwelijke Vice-Voorzitter International Chamber of Shipping (ICS)

Groningse Karin Orsel eerste vrouwelijke Vice-Voorzitter  International Chamber of Shipping (ICS)

De Groningse Karin Orsel is vrijdag 7 juni jongstleden in Oslo, Noorwegen  benoemd tot vice-voorzitter  van de International Chamber of Shipping (ICS),'s werelds belangrijkste scheepvaartorganisatie die meer dan  80 procent van de wereld koopvaardijvloot vertegenwoordigt.  De ICS hield haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Oslo van 5 tot 7 juni op uitnodiging van de Noorse Redersvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door middel van lidmaatschap van reders en internationale verenigingen houd de ICS zich onder andere bezig met alle juridische, wet-  en regelgeving en veiligheidsaspecten. De ICS onderhoudt nauwe banden met de Verenigde Naties inzake de  beveiliging van mensenlevens op zee  en de bescherming van het maritieme milieu.

Karin Orsel, CEO van het in Farmsum/Delfzijl gesitueerde scheepvaartbedrijf Management Facilities Group was al bestuurslid van de  Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Binnen de KVNR is Orsel al meerdere jaren bestuurslid en is zij onder andere voorzitter van de Commissie Economische zaken. Sinds 2010 is zij tevens afgevaardigde in de Executive Committee van de ICS.

 


Belangrijke redenen om Karin  Orsel te benoemen is haar kennis op het vakgebied van de zeescheepvaartbranche  en haar intensieve en gewaardeerde betrokkenheid bij verschillende andere maritieme associaties.

Op de foto:

De  4 nieuw gekozen vice- voorzitters van de ICS : John C Lyras (Griekenland), Masamichi Morooka Chairmen, Japan, Karin Orsel (Nederland),  Esben Poulsson (Singapore), Gerardo Borromeo (Filipijnen),  Esben  Poulsson,(Singapore), vooraan Peter Hinchliffe, Secretary General.