economie

20 sep 2015, 13:01

Groningse gemeenteraadsleden woensdag extra bijeen wegens aanpak aardbevingen

Groningse gemeenteraadsleden woensdag extra bijeen wegens aanpak aardbevingen

In Groningen begint komende woensdag een extra vergadering van alle raadscommissies, in verband met de aardbevingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle raadscommissies uit de Groningse gemeenteraad zullen komende woensdag 23 september bijeenkomen tijdens een speciale ingelaste vergadering. Deze is gewijd aan de aardbevingen. Dat meldt de gemeente Groningen op haar website.

Tijdens de vergadering komt de vraag aan de orde welke huizen en kantoren versterkt moeten worden, maar ook hoe de leefbaarheid kan worden versterkt, ondanks de bevingen.

Het betreft een openbare gecombineerde raadscommissie gewijd, aan de vraag wat de  mogelijke inbreng van de Stad kan zijn aan het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘. Nationaal coördinator Hans Alders is bij de commissie aanwezig om vragen van raadsleden te beantwoorden.

Deze openbare bijeenkomst is een gecombineerde vergadering van alle vijf commissies van de Groningse gemeenteraad omdat de reikwijdte van ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ alle vijf commissies aangaat.

 

Versterking gebouwen


Met het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen‘ moeten de gevolgen van de aardbevingen worden aangepakt. Het gaat om het herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie.

 

De gemeente Groningen is één van vier clusters die zijn samengesteld uit de twaalf betrokken gemeenten die aan het meerjarenprogramma werken. Met het Rijk is afgesproken dat de gemeente Groningen zelf de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenprogramma ter hand neemt.