economie

29 sep 2016, 06:06

Groningse gedeputeerde zet zich in voor behoud 'Pulsvisserij'

Groningse gedeputeerde zet zich in voor behoud 'Pulsvisserij'

Pulsvisserij wordt niet verboden in de provincie Groningen. Pulsvisserij is een duurzame techniek waarbij vissers geen sleepnetten hoeven te gebruiken die de bodem verstoren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Henk Staghouwer zorgde er in een vergadering van het Comité van de Regio’s in Brussel voor dat pulsvisserij nog steeds is toegestaan.

Innovatie van de visserijsector

 


Met het voorstel 'Technische Maatregelen Visserij' zint 'Brussel' op manieren om de visserijsector meer te laten innoveren. Doel is om de visstand te verbeteren en het bodemleven meer te ontzien.  Naast pulsvisserij wordt ‘aanlandplicht’ gezien als mogelijke maatregel. Deze plicht houdt in dat Europese vissers alle gevangen vis in de haven moeten brengen en geen ondermaatse vis meer mogen teruggooien in zee. De Europese Unie wil deze maatregel de komende drie jaar stapsgewijs invoeren.

 

 

 


Behoud visstand

 


Henk Staghouwer is deze zomer in het Comité van de Regio’s in Brussel benoemd tot 'schaduwrapporteur' voor het voorstel 'Technische Maatregelen Visserij'. Vissers hebben weinig begrip voor de aanlandplicht. Jonge vis die overboord wordt gezet heeft een overlevingskans, stellen zij, maar wordt in de aanlandplicht verplicht gedood. De ondermaatse vis kost de vissers bovendien laadruimte aan boord en dus geld. Volgens Staghouwer is  toezicht op naleving van de aanlandplicht niet te doen. Hij vreest daarom een mislukking. In het Comité van de Regio's deed hij daarom eerder in juni al een oproep om de sector op andere manieren te stimuleren om te innoveren.