economie

04 sep 2018, 17:05

Groningse ‘energie-vrouwen’ voortaan verenigd in VIEN

Groningse ‘energie-vrouwen’ voortaan verenigd in VIEN

Deze week is Vrouwen In Energie Noord-Nederland (VIEN) opgericht. Bestuursleden Daisy Tempelman (Hanzehogeschool Groningen), Debby Huiser (New Energy Coalition) en Simone Pipping (Dorhout Advocaten N.V.) zagen twee jaar geleden de noodzaak om vrouwen in de energiesector met elkaar te verbinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De energiesector, ruimschoots aanwezig in het Noorden, wordt nog steeds veelal door mannen gedomineerd. Toch zijn er relatief veel vrouwen op beleidsbepalende posities werkzaam. ‘Die energie-vrouwen zijn niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er wel en opereren dagelijks in een ‘mannen-domein’, legt kersverse voorzitter Simone Pipping uit. ‘Dat is zeker de charme van het werkveld, maar het brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Vandaar VIEN!’

De vereniging wil op een laagdrempelige wijze een verbinding leggen tussen vrouwen die werkzaam zijn in de energiesector. Met een platform om in een vertrouwde en besloten omgeving elkaar te leren kennen, kennis en ervaring te delen, elkaar te verbinden en (zakelijk) te versterken. VIEN heeft bij de start zo’n 25 leden.

‘In potentie zouden we uiteindelijk tussen 40 en 60 leden kunnen uitkomen, aldus Pipping. Kandidaten en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de bestuursleden. Volgens plan ontmoeten de leden van VIEN elkaar ongeveer zeven keer per jaar tijdens ‘informele bijeenkomsten met inhoud’. Verder staat er een symposium op stapel in maart 2019.

www.viennoord.nl