economie

24 jan 2003, 00:12

‘Groningse’ Bloemenveiling 75 jaar; jubileum in Eelde

Het is ruim 75 jaar geleden dat in Groningen een bloemenveilig werd opgericht. Deze bestaat nog steeds, al luidt de naam inmiddels Flora Holland. Bovendien is de veiling al 25 jaar niet meer in de stad gevestigd maar in Eelde. Daar floreert de veiling uitstekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag 16 januari 2003 is het precies 25 jaar geleden dat op FloraHolland vestiging Eelde aan de Burgemeester J.G. Legroweg 80, de eerste kar werd geveild. De veiling, toen nog Coöperatieve Bloemenveiling 't Noorden geheten, vestigde zich in Eelde nadat de veiling eerst in de stad Groningen was gevestigd.
Op 30 november 1927 werd er voor het eerst geveild in het noorden van het land in de oude eieren- en goederenhal aan het Zuiderdiep te Groningen. De veiling kreeg de toepasselijke naam Coöperatieve Bloemenveiling 't Noorden. Door de crisis in de jaren dertig zette de groei van de veiling in 1937 pas echt goed door. Er werd in Groningen, in de voormalige margarinefabriek aan de Paterswoldeweg, een nieuw pand betrokken waar het tienjarig bestaan van de veiling werd gevierd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog kwam de veiling stil te liggen. Na de oorlog werd in 1950 een nieuw gebouw aan de Peizerweg in Groningen betrokken. De veiling had toen 68 leden.
De groei van Bloemenveiling 't Noorden zette door tot een omzet van 3 miljoen gulden in 1965. Er moest in die tijd worden uitgekeken naar een nieuw gebouw. Een 10 hectare groot gebied in Eelde werd daarvoor geschikt bevonden. Eind 1977 werd het huidige gebouw aan de Burg. J.G. Legroweg te Eelde in gebruik genomen. In de jaren negentig veranderde de veiling twee maal van naam. Van Coöperatieve Bloemenveiling 't Noorden naar Bloemenveiling Eelde Holding BV en later naar Agricentrum Eelde Holding BV. Op 1 januari 2000 fuseerde de veiling met Bloemenveiling Flora. Twee jaar later, op 1 januari 2002, vond de fusie met FloraHolland plaats.
Uiteraard wordt er op donderdag 16 januari 2003 in Eelde stilgestaan bij de dag waarop precies 25 jaar geleden de eerste kar werd geveild. Voor medewerkers in Eelde wordt een bijeenkomst gehouden waar op feestelijke wijze aandacht wordt geschonken aan deze speciale gebeurtenis. Voor oud-medewerkers wordt een rondleiding door de veiling verzorgd, zodat zij de veranderingen door de jaren heen goed kunnen waarnemen en de regionale aanvoerders van FloraHolland Eelde krijgen per post een leuke attentie toegestuurd.