economie

06 jul 2007, 00:12

Groningse binnenstad nieuw fenomeen rijker: City Stewards, geuniformeerde service-verleners voor consument en winkeliers

Vanaf vandaag is Groningen een nieuw kleurrijk fenomeen rijker voor de binnenstad: de City Steward. Het gaat om mensen in vrolijke, oranjekleurige kleding die in de binnenstad op de meest uiteenlopende wijze service verlenen aan consument en ondernemers. Vanmorgen is er voor de start van dit project een convenant ondertekend tussen de gemeente Groningen, de Groningen City Club en Veiligheidszorg Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

City Stewards – voorlopig gaat het om 8 mensen - zijn klantgericht, hulpvaardig en dienstverlenend voor het winkelend publiek, toeristen en binnenstadsondernemers. Zo geven zij informatie aan het winkelend publiek, verkopen stadsplattegronden, helpen ouderen bij het oversteken en het tillen van zware boodschappen en ondersteunen zij organisaties, waaronder de Groningen City Club bij grote evenementen. Tevens is het mogelijk boodschappen tijdelijk in bewaring te geven op het kantoor van de City Stewards. Daarnaast hebben zij een preventieve functie.

Zij melden verpauperingen in de binnenstad en leggen contacten met groepen jongeren, zwervers en verslaafden teneinde overlast te helpen voorkomen. De City Stewards werken vanuit een centrale locatie in de binnenstad (Peperstraat 37) en zijn herkenbaar aan oranje kleding (de kleur van de binnenstad). De City Stewards gaan tevens de binnenstad van Groningen promoten. Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant hebben de City Stewards veel informatie over de binnenstad verzameld. FietsstadGroningen.nl heeft een gratis fietstour door Groningen beschikbaar gesteld en de Bewaakte Rijwielstalling Groningen heeft hiervoor de fietsen ter beschikking gesteld. Rondvaartbedrijf Kool, het Grand Theatre, het Stripmuseum, het Grafisch Museum en de Der A-kerk hebben tevens hun medewerking verleend.

Arbeidsmarkttoeleiding

Het doel van de City Stewards is tweeledig. Enerzijds ondersteunen zij het imago van Groningen als beste binnenstad, anderzijds biedt deze functie (langdurig) werklozen en Wet Werk en Bijstand-gerechtigden het perspectief op een reguliere baan in het Midden- en Kleinbedrijf. De City Stewards zullen hun werkzaamheden verrichten in de vorm van een arbeidsmarkttraject bij Veiligheidszorg Groningen. Deze stichting beschikt over een uitgebreid re-integratiebeleid (SAFARI) voor haar gesubsidieerde medewerkers en begeleiden de medewerkers op intensieve wijze naar een reguliere baan.Voor de City Stewards is een aparte overeenkomst afgesloten met de gemeente Groningen met loonkostensubsidie-voorwaarden.

De deelnemers zijn voornamelijk geworven uit het aanbod van de dienst SOZAWE van de gemeente Groningen. De City Stewards zijn drie dagen per week als zodanig werkzaam. Eén dag per week volgen zij een MBO-2 opleiding tot verkoopmedewerker en, later in hun traject, lopen zij stage bij een winkel. Opleiding en stage moeten er uiteindelijk toe leiden dat de City Steward een vaste baan als verkoopmedewerker krijgt. Het project kent een looptijd van 3 jaar en wordt tussentijds geëvalueerd. De kosten worden gezamenlijk gedekt uit middelen van de diensten RO/EZ en SOZAWE van de gemeente Groningen, Veiligheidszorg Groningen en de Groningen City Club.