economie

19 jan 2010, 10:10

Groningse bedrijventerreinen ontvangen opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Alle bedrijventerreinen in de gemeente Groningen hebben voor de tweede keer op rij het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B) gekregen. Ron van Gent, directeur van MKB Noord, reikte maandag de bijbehorende certificaten uit aan de drie ondernemersverenigingen VBZO, VNBO en VBGW.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De toekenning van KVO-B aan de bedrijventerreinen in Groningen is vooral een erkenning van de resultaten die de samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft opgeleverd. Sinds 1994 werken de gemeente Groningen, de Regiopolitie, brandweer, de bedrijvenverenigingen van alle bedrijventerreinen, de Kamer van Koophandel, het MKB en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing samen in de destijds opgerichte Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG). BBOG coördineert de activiteiten om de veiligheid voor mensen en goederen te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om adviezen voor inbraak- en brandpreventie en om collectieve beveiliging. Voor de collectieve beveiliging heeft BBOG een raamovereenkomst afgesloten met Group4Securicor (G4S).

Om te onderstrepen dat alle partijen de samenwerking ook de komende jaren willen voortzetten, ondertekenden de BBOG-partners na de uitreiking van de KVO-B-certificaten een convenant waarin de gezamenlijke inzet voor verbetering van de veiligheid nog eens formeel bevestigd