economie

17 mrt 2003, 00:12

Groningse aannemers vrezen voor aantasting werkgelegenheid; opdrachten blijven uit

Groningse aannemers maken zich ernstig zorgen om het uitblijven van overheidsopdrachten. Daardoor gaat de kwaliteit van de infrastructuur in het Noorden achteruit en ontstaat gevaar voor de werkgelegenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De noordelijke infrastructuur boert hard achteruit. Dat vindt de VIANED Noord. Dat is de subvereniging voor Groningen, Friesland en Drenthe van de Vereniging Instrastructuur Aannemers Nederland. De noordelijke tak van deze organisatie telt ruim tachtig aangesloten bedrijven in de grond- weg en waterbouw Volgens deze organisatie is de verkeersintensiteit op de autosnelwegen in het Noorden de afgelopen jaren bijna twee keer zo snel gestegen als in de rest van Nederland. In de ‘natte’ infrastructuur is er sprake van achterstallig baggeronderhoud aan vaarwegen, en bij het op peil brengen van waterkeringen en waterbergingen.
‘Tegen deze achtergrond is het verontrustend dat de bestedingen door noordelijke overheden aan infrastructuur in 2002 zijn gedaald. Bijvoorbeeld de uitgaven aan asfaltwerken via openbare aanbesteding zijn in het Noorden met 45 procent gedaald’, zeggen de aannemers.
Volgens de VIANED Noord is er sprake van vertraging van besluitvorming bij de noordelijke gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Daardoor loopt de werkgelegenheid in deze sector – 4500 man in Noord-Nederland gevaar. ‘Opdrachtgevers kunnen dit gezamenlijke probleem voor een belangrijk deel oplossen door werken in uitvoering te geven zodra het weer het toelaat. Het beleid van de overheid zal er anders toe leiden dat de seizoenswerkloosheid verwordt tot structurele werkloosheid’. De situatie van de noordelijke aannemers is tevens het onderwerp van bespreking tijdens de Noordelijke Contactdag Instrastructuur.