economie

28 feb 2017, 19:07

“Groninger Ondernemersregeling”: drie nieuwe programma’s

“Groninger Ondernemersregeling”: drie nieuwe programma’s

Groninger bedrijven kunnen deelnemen aan drie nieuwe programma’s om zich als ondernemer verder te ontwikkelen. Via de Groninger Ondernemersregeling van de provincie kunnen zij de helft van de kosten vergoed krijgen tot een bedrag van 5.000 euro. De provincie heeft de drie programma’s erkend als onderdeel van deze regeling: het programma "Vergroten Exportgerichtheid bedrijven in de Provincie Groningen" van het World Trade Centrum Noord-Nederland, het ontwikkelingsprogramma van VentureLabNoord en het project Student Consultancy van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft de Groninger Ondernemingsregeling in het leven geroepen als onderdeel van Groningen@Work, het programma van de provincie Groningen waarmee de economie en arbeidsmarkt worden gestimuleerd. Ondernemers kunnen deelnemen aan door de provincie erkende programma’s voor hulp bij het opstarten van een bedrijf of het starten met export, voor het verbeteren van ondernemersvaardigheden of voor meester-gezel trajecten.

 

World Trade Centrum Noord-Nederland: uitbreiden export en leggen contacten


Het World Trade Centrum Noord-Nederland biedt de komende jaren een uitgebreid pakket diensten aan voor Groningse bedrijven. Binnen dit pakket heeft de provincie de onderdelen handelsmissies, coaching, partnersearch (matchmaking), exportstart en marktonderzoek geaccrediteerd in het kader van de Groninger Stimuleringsregeling.Deze onderdelen zijn vooral gericht op het uitbreiden van de export en het leggen van contact met buitenlandse partners. Hierbij biedt het WTC coaching aan, maar ook ondersteuning bij het doen van marktonderzoek. Verder organiseert het WTC handelsmissies om contacten te leggen met buitenlandse bedrijven en kunnen ondernemers leren hoe ze starten met export. Het WTC verwacht dat jaarlijks zo'n veertig Groningse bedrijven aan het programma mee doen.

 

VentureLabNoord: verbeteren van ondernemersvaardigheden


VentureLabNoord (VLN) is een ontwikkelingsprogramma voor ondernemers met de duur van een jaar, met als doel ondernemingen te laten groeien en internationaal uit te bouwen. VentureLab bestaat uit groepsgewijze wekelijkse trainingen en individuele coaching, waarbij voortdurend aan ondernemersvaardigheden wordt gewerkt. Het programma is gericht op een brede doelgroep en wordt per deelnemer op maat ingericht op basis van een assessment en ontwikkelplan. VentureLabNoord verwacht jaarlijks vijftig deelnemers.

 

Student Consultancy: onderzoek door studenten


Student Consultancy is een project van de Rijksuniversiteit Groningen. Groepen van studenten van verschillende opleidingen voeren in een periode van tien weken onderzoeksopdrachten uit voor ondernemers. Het doel is om de betreffende bedrijven meer te laten innoveren en de studenten daarvan te laten leren. De RUG verwacht jaarlijks ongeveer vijftig projecten uit te voeren.