economie

09 feb 2014, 14:02

Groninger Bodem Beweging verontwaardigd over verwijt van sponsoring door NAM

De Groninger Bodem Beweging is zeer verontwaardigd over een bericht als zou zij worden gesponsord door de NAM. Volgens de GBB krijgt deze organisatie alleen subsidie van de gemeente Loppersum. Dat blijkt uit onderstaande verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De Groninger Bodem Beweging is een onafhankelijke vereniging, gerund door vrijwilligers, die opkomt voor de gedupeerden van de gaswinning. Voor haar activiteiten heeft de GBB geld nodig: we ondersteunen inwoners met advies en helpen bij het verbeteren van de schadevergoedingsprocedure; we lobbyen namens onze leden bij media, politiek en de NAM; we promoten de visie en standpunten van de GBB op internet en op schrift; we investeren in ICT voor het ondersteunen van ons werk via de website, het Gasbevingen Portaal en de “social media”; verder starten we een juridische procedure tegen minister Kamp om het nieuwe winningsplan afgekeurd te krijgen. “

 

“Voor al deze activiteiten is zoals gezegd geld nodig. Tevens is een goede huisvesting onontbeerlijk wat ook geld kost. Omdat de meeste leden in de gemeente Loppersum wonen, heeft het bestuur van de GBB medio 2013 aan de gemeente Loppersum subsidie gevraagd en gekregen. We zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor.

 

Zou deze subsidie rechtstreeks van de NAM afkomstig zijn met de intentie om de GBB te 'sponsoren' dan is dit uiteraard voor het bestuur onacceptabel. Het zou overigens ironisch zijn omdat in dat geval de NAM de rechtszaak waarin haar eigen winningsplan wordt aangevochten mede zou bekostigen.

 

We zullen naar aanleiding van de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden de herkomst van de subsidiegelden onderzoeken. Zolang dit echter niet duidelijk is, nemen we klip en klaar afstand van de tendentieuze berichtgeving in het Dagblad.”

 

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging

Daniëlla Blanken

secretaris