economie

22 feb 2013, 08:08

Groninger Archieven duikt in geschiedenis bedrijven

RHC Groninger Archieven gaat komende tijd op verzoek de archieven in om informatie over inmiddels opgeheven bedrijven boven water te halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wie een herinnering, zoals een foto, poster of drinkbeker, heeft aan een Groninger bedrijf dat inmiddels niet meer bestaat, maar daar wel graag meer over wil weten, kan een verzoek indienen bij de Groninger Archieven. Een medewerker gaat dan zoek naar het bedrijfsdossier van het Handelsregister, en bekijkt of daarnaast nog meer over de onderneming in zijn collecties te vinden is, zoals briefhoofden, advertenties, of vermeldingen in adresboeken.

In ruil voor dit uitzoekwerk wil RHC Groninger Archieven graag de fysieke herinnering van de aanvrager lenen om die tentoon te stellen.

Met deze actie wil RHC Groninger Archieven graag aandacht voor het feit dat op 12 maart de nieuwe digitale zoektoegang voor dossiers uit de Groninger Handelsregisters beschikbaar komt. Via deze toegang kunnen mensen online zoeken naar dossiers van bedrijven uit de provincie Groningen, die zijn afgesloten voor 2000.