economie

14 jun 2016, 11:11

Groningen wil nieuw reclamebeleid: sneller vergunning mogelijk

Groningen wil nieuw reclamebeleid: sneller vergunning mogelijk

Het college van B&W van Groningen wil een nieuw reclamebeleid. Dat meldt de Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO). Het komt er op neer dat regels worden aangepast en op elkaar afgestemd, waardoor het mogelijk moet worden om sneller een vergunning af te geven voor reclame-uitingen. (Foto: VBNO).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen heeft zich altijd sterk ingezet voor een goede ruimtelijke kwaliteit en wil dat ook blijven doen. Maar het gemeentebestuur is op zoek naar een nieuwe balans, met als uitgangspunt een gunstig ondernemersklimaat gecombineerd met een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers.

Welstandsregels, het uitstallingenbeleid, de Algemene Plaatselijke Verordening (APVG) en nadere regels bij de APVG worden aangepast. Een basisset aan regels moet er voor zorgen dat reclame-uitingen die daarbinnen passen snel een vergunning kunnen krijgen. Voor 'maatwerk' wil de gemeente zich constructief opstellen.


Het nieuwe reclamebeleid is nog in concept. De gemeente vraagt reacties en legt de betreffende stukken ter inzage op een fysieke plek bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen.


Meer: www.vbno.info