economie

21 apr 2016, 09:09

Groningen topper met ‘moeilijke’ banen

Groningen topper met ‘moeilijke’ banen

Mensen met een beperking vinden vaak moeilijk werk, maar in Groningen gaat het makkelijker dan in de rest van Nederland. ‘We zitten landelijk gezien in de kopgroep’, stelt wethouder Roeland van der Schaaf vast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal werkplekken binnen de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd. In plaats daarvan hebben overheden en werkgevers afspraken gemaakt over werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo moeten Stad en ommeland in 2025 liefst 5000 werkplekken hebben gecreëerd. ‘We zijn op de goede weg’, concludeert Van der Schaaf, tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio.

In Stad en ommeland kwamen er namelijk 1400 zogenaamde ‘moeilijke banen’ bij. De doelstelling was 935. Een plus van 50 procent. Het werk werd vooral gevonden bij het bedrijfsleven. De volgende uitdaging is de overheid en andere publieke instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. ‘Hier en daar mag wel een stap extra gezet worden. We moeten hier ook in de toekomst stevig op inzetten, want het blijft niet vanzelf goed gaan.’