economie

04 nov 2017, 09:09

Groningen: toch zes miljoen voor Groningen Airport Eelde

Groningen: toch zes miljoen voor Groningen Airport Eelde

B en W van Groningen willen toch zes miljoen euro beschikbaar stellen als bijdrage aan investeringen in de infrastructuur van Groningen Airport Eelde.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen willen steun blijven geven omdat ze vinden ‘dat een luchthaven onderdeel uitmaakt van de publieke basis-infrastructuur van Noord-Nederland en dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en de werkgelegenheid’, aldus B en W in hun brief aan de Raad.

 

Met de zes miljoen denken B en W bij te kunnen dragen aan een solide toekomst van Groningen Airport Eelde. Maar, zo vervolgen B en W in de verklaring: ‘Terwijl we het belang van de luchthaven voluit onderschrijven, vinden wij dat het aandeelhouderschap in Groningen Airport Eelde niet tot onze gemeentelijke taken behoort. Wij zijn daarom voornemens het gemeentelijk aandelenbelang in Groningen Airport Eelde NV te vervreemden. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de luchthaven.

 

Dat betekent dat B en W van Groningen haar aandelen in Eelde wil verkopen en de opbrengst daarvan ook aan de luchthaven wil geven, naast de eerder toegezegde zes miljoen euro. Volgens B en W moeten deze toezeggingen voldoende zijn om, samen met bijdragen van de provincies Groningen en Drenthe, Tynaarlo en Assen de benodigde bijna twaalf miljoen euro voor de investeringen bijeen te brengen.

 

De gemeenteraad van Groningen vergadert maandag over het voorstel van B en W.