economie

19 nov 2013, 21:09

Groningen Talent Group brainstormt vrijdag over toekomst stad; Stadjers opgeroepen mee te denken

De Groningen Talent Group zoekt Groningers die willen meedenken op vrijdag 22 november tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro.  Vanaf 21:00 uur brainstormen leden van de Groningen Talent Group samen met Stadjers, bedrijven en organisaties over een drietal belangrijke Groningse vraagstukken. Maar nadenken over de toekomst van Groningen is lastig zonder de mening van Groningers zelf. Vraagstukken kunnen worden opgestuurd naar letsgro.gtg@gmail.com

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningen Talent Group is een exclusief netwerk van tachtig Groningers tussen de 20 en 30 jaar. De leden zijn afkomstig van de vier Akkoordpartners (RUG, UMCG, Hanzehogeschool en Gemeente Groningen). De groep zet zich in als multidisciplinaire denktank voor bedrijven en organisaties in de stad en bestaat uit een bonte verzameling van jonge ondernemers, topsporters, artsen, kunstenaars, studenten en werknemers.

Op vrijdag 22 november zet de Groningen Talent Group tijdens inspiratiefestival Let’s Gro haar multidisciplinaire kracht in voor de stad. De inspirerende locatie van het event is HutSpot aan de Munnekeholm.

 

Door middel van een interactieve brainstorm worden verschillende vraagstukken aangepakt. Samen met creatief ondernemer Martin Haikens van De Chemie kijkt de Talent Group bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de bekendheid van het Open Lab Ebbinge te vergroten. Het Open Lab Ebbinge is een tijdelijk stukje stad op het voormalige CiBoGa-terrein en biedt ruimte voor creatieve initiatieven en evenementen. Maar de gemiddelde Groninger is niet op de hoogte van deze mogelijkheden. En hoe zit het met de saaie zondag in Groningen?

 

Samen met Groningers wil de Groningen Talent Group verder kijken dan het openen van een paar supermarkten als oplossing.
Tijdens de brainstorm ‘Groningen Grows Multidisciplinary’ worden er ook vraagstukken behandelt die door Groningers zijn aangedragen.

 

Dit kan gaan om grote algemene vragen, maar ook dagelijkse problemen waar mensen in de stad tegenaan lopen zijn zeer welkom.

 

Vraagstukken kunnen worden opgestuurd naar de Let’s Gro organisatie binnen de Groningen Talent Group via letsgro.gtg@gmail.com.