economie

18 jun 2008, 21:09

Groningen Talent Board op bezoek bij Rotterdamse Young Economic Development Board

Vandaag bezoekt de Economic Talent Board Groningen (ETB) het Rotterdamse Young Economic Development Board Rotterdam (YEDBR). De ETB is acht maanden geleden opgericht naar voorbeeld van de YoungEDBR. Om talenten ook daadwerkelijk te benutten en aan de stad te binden, heeft het stadsbestuur deze adviesraad voor jonge potentials opgericht. De Board bestaat uit een groep jonge mensen (tot en met 35 jaar) die vanuit verschillende disciplines actief zijn in de stad Groningen. De Economic Talent Board voorziet het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd van economische adviezen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samen met de Jaap Dijkstra, de wethouder Economische Zaken van Groningen komen ze horen, zien en leren van de YoungEDBR.

De onderwerpen waar de ETB zich mee bezighoudt zijn Ondernemerschap, Talent, Internationaal, Duurzaamheid, Onderwijs/wetenschap, Imago, en Cultuur/creativiteit/sport.

De YoungEDBR en de ETB gaan praten over vragen als: tegen welke problemen lopen (potentiële) jonge ondernemers het meeste aan. En wat kunnen instanties als de Kamer van Koophandel verbeteren aan de link met jonge ondernemers.